AMNESTIYA SA BUWIS SA AMILYAR AT NEGOSYO

PIO Department
January 20, 2021

Bilang tulong sa panahon ng pandemya at kalamidad, agad na inaprubahan ni Mayor Marcy Teodoro ang 100% NA AMNESTIYA SA MULTA/ INTEREST ng hindi pa nababayarang AMILYAR O RPT (Real Property Tax) AT BUSINESS TAX.

Ang walang multang pagbabayad ng buwis ay maaaring ma-avail hanggang June 30, 2021 para sa Amilyar o RPT at hanggang March 31, 2021 naman para sa Business Tax. Maaaring magbayad ng buo o installment hanggang sa araw ng palugit.