Marikina Online Registration Para sa Bakuna Laban sa COVID-19

PIO Department
April 8, 2021

Upang maiwasan po ang pagdagsa at masiguro ang kaligtasan ng mga babakunahan at kaayusan sa vaccination center, BY SCHEDULE o BY APPOINTMENT po ang pagpunta sa vaccination site. Maghintay ng text, tawag o email na manggagaling sa Marikina LGU or barangay (stub). Upang maging mabilis ang pag-access sa Online Registration Sites para sa Bakuna laban sa Covid-19, mayroong hiwalay na registration LINKS ang mga PRIORITY GROUPS na senior citizens (A2), senior citizens na bedridden (A2 subcategory 2), at persons with comorbidities (A3).

Paano mag-register online para sa COVID-19 Vaccine?

1. Alamin ang iyong kategorya o kung saang prayoridad na sektor o grupo ka nabibilang:

 • A1: Frontline workers in health facilities both national and local, private and public, health professionals and non-professionals like students, nursing aides, janitors, barangay health workers, etc.
 • A2: Senior citizens aged 60 years old and above
 • A3: Persons with comorbidities not otherwise included in the preceding categories
 • A4: Frontline personnel in essential sectors, including uniformed personnel and those in working sectors identified by the IATF as essential during ECQ
 • A5: Indigent populations not otherwise included in the preceding categories
 • B1: Teachers, social workers
 • B2: Other government workers
 • B3: Other essential workers
 • B4: Socio-demographic groups at significantly higher risk other than senior citizens and indigent people
 • B5: Overseas Filipino Workers
 • B6: Other remaining workforce
 • C: Rest of the Marikina population not otherwise included in the above groups

2. Mag-register base sa kategorya:

https://marikina.gov.ph/vaccine/home?category=A2

3. Ilagay ang tama at kumpletong impormasyong hinihingi. Sa dulo ng registration process ay makikita ang inyong pangalan at control number kung kayo ay successfully registered.