Marikina Online Registration Para sa Bakuna Laban sa COVID-19

PIO Department
April 8, 2021

Upang maiwasan po ang pagdagsa at masiguro ang kaligtasan ng mga babakunahan at kaayusan sa vaccination center, BY SCHEDULE o BY APPOINTMENT po ang pagpunta sa vaccination site. Maghintay ng text, tawag o email na manggagaling sa Marikina LGU or barangay (stub). Upang maging mabilis ang pag-access sa Online Registration Sites para sa Bakuna laban sa Covid-19, mayroong hiwalay na registration LINKS ang mga PRIORITY GROUPS na senior citizens (A2), senior citizens na bedridden (A2 subcategory 2), at persons with comorbidities (A3).

Paano mag-register online para sa COVID-19 Vaccine?

1. Alamin ang iyong kategorya o kung saang prayoridad na sektor o grupo ka nabibilang:

 • A1: Frontline workers in health facilities both national and local, private and public, health professionals and non-professionals like students, nursing aides, janitors, barangay health workers, etc.
 • A2: Senior citizens aged 60 years old and above
 • A3: Persons with comorbidities not otherwise included in the preceding categories
 • A4: Frontline personnel in essential sectors, including uniformed personnel and those in working sectors identified by the IATF as essential during ECQ
 • A5: Indigent populations not otherwise included in the preceding categories
 • B1: Teachers, social workers
 • B2: Other government workers
 • B3: Other essential workers
 • B4: Socio-demographic groups at significantly higher risk other than senior citizens and indigent people
 • B5: Overseas Filipino Workers
 • B6: Other remaining workforce
 • C: Rest of the Marikina population not otherwise included in the above groups

2. Mag-register base sa kategorya:

https://marikina.gov.ph/vaccine/home?category=A2

3. Ilagay ang tama at kumpletong impormasyong hinihingi. Sa dulo ng registration process ay makikita ang inyong pangalan at control number kung kayo ay successfully registered.

Para sa iba pang katanungan, maaring tumawag sa MISCC (8646-2731) o CHO (8997-1108 o 8942-2359) o bisitahin ang link na ito: https://marikina.gov.ph/vaccine/faq.