Senior Citizens who are bedridden

Pakihanda ang inyong Marikina OSCA ID sa takdang araw ng inyong pagbabakuna.Kayo po ay makakatanggap ng tawag mula sa Vaccination team kung kailan kayo pupuntahan sa bahay para mabakunahan.


Ang bakuna laban sa COVID-19 ay isang paraan para magbigay proteksyon. Kaakibat nito ang wastong pag huhugas ng kamay, tamang pagsuot ng facemask (natatakpan ang ilong at bibig), social distancing ng 1-2 metro ang layo at pag iwas sa matataong lugar.

Kailangang may maipakitang ID na magpapatunay na ang mismong magpapabakuna ay nakatira o nagtatrabaho sa Lungsod ng Marikina.

HINDI MABABAKUNAHAN KUNG WALA ANG ID NA ITO SA ARAW NG IYONG BAKUNA.Oo, naiintindihan ko. Wala ako nito.